Zajišťujeme následující zkoušky a práce

Naše laboratoř provádí zkoušky zhutnění a únosnosti podloží a podkladních vrstev při výstavbě a rekonstrukcích vozovek, chodníků, parkovišť a hrází rybníků.

Dále provádíme zatěžovací zkoušky při výstavbě inženýrských sítí, bytových domů a průmyslových objektů a hal.

Zhotovení kontrolních zkušebních plánů ( KZP )

Zajišťujeme následující zkoušky

  • Poměr únosnosti CBR
  • Konzultační činnost ( geologa )
  • Rázová zatěžovací zkouška
  • Statická zatěžovací zkouška
  • Proctor standard
  • Objemová hmotnost jamkovou metodou
  • Vlhkost
  • Zrnitost
  • Konzistenční meze