Nabízíme následující zkoušky a práce

Naše laboratoř provádí zkoušky zhutnění a únosnosti podloží a podkladních vrstev při výstavbě a rekonstrukcích vozovek, chodníků, parkovišť a hrází rybníků.

Dále provádíme zatěžovací zkoušky při výstavbě inženýrských sítí, bytových domů, průmyslových objektů a hal.

Zhotovení kontrolních zkušebních plánů ( KZP )

Nabízíme následující zkoušky

 • Poměr únosnosti CBR
 • Konzultační činnost ( geologa )
 • Rázová zatěžovací zkouška
 • Statická zatěžovací zkouška
 • Proctor standard
 • Objemová hmotnost jamkovou metodou
 • Vlhkost
 • Zrnitost
 • Konzistenční meze
 • Odběr porušeného vzorku
 • Odběr technologického vzorku zeminy
 • Příprava vzorku a pomocné práce